Producten voor het gebruik van regen- en
grijswater en systemen voor regenwaterinfiltratie.

DRAINMAX Infiltatie Tunnel

Die INTEWA DRAINMAX Tunnel systeem voor de regenwater infiltratie en vertraagde afvoer van regenwater – LKW belastbaar, volledig spoelbaar, met DIBt®-vergunning, hoog efficiëntie